Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

  • RODO

Treść strony

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

               

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Przedszkole Nr 9 z główną siedzibą  przy ul. Plac Jana Pawła II 6.

2. Można się z Nami kontaktować poprzez numer tel.  46 855 31 42 lub adres e-mail mp9@zyrardow.pl.

3. Można skontaktować z naszym inspektorem danych osobowych Jaromirem Dylewskim pod nr tel. 22 350 01 40 bądź adresem e-mail: iod.mp9@zyrardow.pl

4. Pani/Pana dane osobowe/dane osobowe dzieci przetwarzane będą w celu:

      a.  Przyjęcia i pobytu  dziecka w przedszkolu.

      b.  Wykonywania działalności w zakresie edukacji oraz innej działalności statutowej.

      c.  Realizacji zadań oświatowych.

      d.  Zapewnienie bezpieczeństwa dziecka w czasie pobytu w przedszkolu.

      e.  Realizacji działań promocyjnych przedszkola.

      f.  Archiwizacyjnych zgodnie z przepisami prawa.

5. Dane osobowe przetwarzane będą w zakresie wymogów Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59,949 i 2203 oraz 2018 r. poz. 650).

6. Dane osobowe mogą zostać udostępnione Organom Państwowym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom współpracującym z administratorem w zakresie obsługi administracyjnej, informatycznej lub innej niezbędnej do realizacji zadań nałożonych na Administratora.

7. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego przez nas w ramach realizacji prawa oświaowego.

8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

9. Dane osobowe będą przez nas przechowywane zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. 2011 nr 14 poz. 67).

10. Ma Pani/Pan prawo do:

        a.  żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;

        b.  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

        c.  przenoszenia swoich danych osobowych,

        d.  cofnięcia zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w dowolnym momencie,

        e.  wniesienia skargi do organu nadzorczego.

11. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, w przypadku niepodania danych osobowych nie będzie możliwa realizacja celów wskazanych w pkt. 4.  

12. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

 

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2020-02-25 20:46
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2020-02-25 20:55

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 121
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-02-25 20:55

Miejskie Przedszkole Nr 9

Plac Jana Pawła II 6
96-300 Żyrardów

Dane kontaktowe

tel./fax +48 46 855 31 42

e-mail: mp9@zyrardow.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek - piątek

08:00 - 16:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 94500
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-02-25 20:57

Stopka strony