BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Miejskiego Przedszkola Nr 9 w Żyrardowie

ilość odwiedzin tej strony: 814
ostatnia aktualizacja tej strony:
2015.09.05 12:11

Treść strony

ZALECANE WARUNKI I SPOSÓB REALIZACJI PODSTAWY PROGRAMOWEJ

W trosce o prawidłowy rozwój psychoruchowy oraz przebieg wychowania i kształcenia dzieci w wieku przedszkolnym zaleca się następujące proporcje zagospodarowania czasu przebywania w przedszkolu w rozliczeniu tygodniowym:

1) co najmniej jedną piątą czasu należy przeznaczyć na zabawę (w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela);

2) co najmniej jedną piątą czasu (w przypadku młodszych dzieci – jedną czwartą czasu), dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku itp. (organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze itd.);

3) najwyżej jedną piątą czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania przed szkolnego;

4) pozostały czas – dwie piąte czasu nauczyciel może dowolnie zagospodarować (w tej puli czasu mieszczą się jednak czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne).

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2015-09-05 12:11
Ramowy Plan Dnia
  • autor informacji: Dyrektor
    data wytworzenia: 2015.09.01
  • opublikował: Administrator Systemu
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2010-02-22 22:01