BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Miejskiego Przedszkola Nr 9 w Żyrardowie

ilość odwiedzin tej strony: 2040
ostatnia aktualizacja tej strony:
2008.06.27 10:29

Treść strony

Zakres działania
Miejskie Przedszkole Nr 9 w Żyrardowie realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności w zakresie:
Organizacja pracy
Miejskie Przedszkole Nr 9 w Żyrardowie funkcjonuje przez cały rok szkolny z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący. Szczegółową organizację pracy w roku szkolnym określa arkusz organizacyjny przedszkola opracowany przez dyrektora przedszkola najpóźniej do 30 maja i zatwierdzony przez organ prowadzący.

[drukuj całą stronę]drukuj całą stronę

redakcja: Renata Kosieradzka