BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Miejskiego Przedszkola Nr 9 w Żyrardowie

ilość odwiedzin tej strony: 1680
ostatnia aktualizacja tej strony:
2015.09.05 12:14

Treść strony

Miejskie Przedszkole Nr 9 w Żyrardowie jest placówką publiczną i działa na podstawie:

  1. Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.) oraz akty wykonawcze wydane na jej podstawie.

  2. Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97 poz. 674 ze zm.).

  3. Aktu założycielskiego: Orzeczenie organizacyjne w sprawie powołania Miejskiego Przedszkola Nr 9 w Żyrardowie.

  4. Statutu Przedszkola.

 

  1. Organem prowadzącym Miejskie Przedszkole Nr 9 w Żyrardowie jest Gmina Miasta Żyrardowa.

  2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kuratorium Oświaty w Warszawie.

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2015-09-05 12:14

[drukuj całą stronę]drukuj całą stronę

redaguje: Beata Kosieradzka